Your happiness - Our success

Translate

Tin Tức - Các Chương Trình Tour

khach san da lat


Danh sách Khách Sạn Đà Lạt (chưa xếp hạng)
TT
Tên Khách sạn - Nhà nghỉ
Địa chỉ
Phòng         
Giường         
Điện thoại
Hạng
1
Trung Hiếu
05
Anh Sáng
10
20
3510222
Khách sạn         
2
Ngân hàng Nhà nước
3
Bà Triệu
31
60
3822364
Khách sạn         
3
Anh Sáng
04
Bà Triệu
14
30
3827085
 
4
Ngân Hàng ĐT-PT Lâm Đồng
2A
Bà Triệu
26
47
3822171
 
5
Hoàng Trang
3/5
Bà Triệu
12
24
3828896
 
6
 
6/5
Bà Triệu
8
16
3822749
Nhà nghỉ
7
Hương Sắc
A 2
Bà Triệu
10
10
3834108
Khách sạn         
8
Trường Điệp
A 6
Bà Triệu
12
24
3531723
Khách sạn         
9
Tri Tân
A11
Bà Triệu
12
18
3825258
Khách sạn         
10
Tấn Lương
D2-KQH         
Bà Triệu
8
13
3541999
Nhà nghỉ
11
Thiên Hương
2
Bùi Thị Xuân
6
10
3823112
 
12
Quang Huy
4
Bùi Thị Xuân
20
43
3823513
Khách sạn         
13
Kim Vân
5
Bùi Thị Xuân
32
52
3560579
 
14
Duy Anh
5
Bùi Thị Xuân
11
25
3520002
Khách sạn         
15
Thảo Tâm
5
Bùi Thị Xuân
10
16
3520399
Khách sạn         
16
Vĩnh Tuấn
8
Bùi Thị Xuân
7
16
3837900
 
17
Ngọc Anh
8
Bùi Thị Xuân
4
8
3828705
Nhà nghỉ
18
Thái Bình Dương
9
Bùi Thị Xuân
30
56
3828303
Khách sạn         
19
Tiến Đạt
28
Bùi Thị Xuân
10
20
3828097
Khách sạn         
20
Hoa Anh Đào
54
Bùi Thị Xuân
18
34
3828337
Khách sạn         
21
Minh Xuân
54
Bùi Thị Xuân
19
29
3828414
Khách sạn         
22
Thành Tùng
62
Bùi Thị Xuân
12
24
3824028
Khách sạn         
23
Bích Khuê
72
Bùi Thị Xuân
10
25
3821475
Khách sạn         
24
Thanh Thanh
76
Bùi Thị Xuân
12
21
3820589
 
25
Phương Huy
05 Bis
Bùi Thị Xuân
11
16
3520243
Khách sạn         
26
Thanh Thủy 2
09F
Bùi Thị Xuân
10
16
3820795
Khách sạn         
27
Anh Sơn
1
Bùi Thị Xuân
5
14
3826339
 
28
Minh Nghĩa
1
Bùi Thị Xuân
8
15
3837953
 
29
Hằng Ngà 1
1 Bis
Bùi Thị Xuân
8
12
3821106
 
30
Vận Anh
14A
Bùi Thị Xuân
13
29
3837244
Khách sạn         
31
Mưa Thu
14B
Bùi Thị Xuân
7
8
3521888
Nhà nghỉ
32
Việt Thanh
16
Bùi Thị Xuân
12
18
3823369
Khách sạn         
33
Thiên Phước
17Bis
Bùi Thị Xuân
15
27
3552642
Khách sạn         
34
Hoàng Vy
18B
Bùi Thị Xuân
12
24
3520150
Khách sạn         
35
Ngọc Minh
1B
Bùi Thị Xuân
6
8
3825405
Nhà nghỉ
36
Kim Liên
1B/2
Bùi Thị Xuân
15
28
3836739
 
37
Tình Nghĩa
1B1
Bùi Thị Xuân
10
17
3837508
Khách sạn         
38
Mỹ Hạnh
2 Bis
Bùi Thị Xuân
12
24
3828995
Khách sạn         
39
Cẩm Linh 
20B
Bùi Thị Xuân
13
27
3520737
Khách sạn         
40
Trâm Anh
20C
Bùi Thị Xuân
13
29
3520825
Nhà nghỉ
41
Hoàng Long 1
2B
Bùi Thị Xuân
14
24
3821854
Khách sạn         
42
Hoàng Long 2
2B
Bùi Thị Xuân
25
45
3520350
Khách sạn         
43
Như My
3
Bùi Thị Xuân
11
17
3827069
Khách sạn         
44
Thanh Thủy 1
36
Bùi Thị Xuân
10
16
3823151
 
45
Ty Ty
36Bis
Bùi Thị Xuân
18
37
3520288
Khách sạn         
46
Thanh Loan 2
3C
Bùi Thị Xuân
16
30
3520810
Khách sạn         
47
Tân Sinh Hương
3E
Bùi Thị Xuân
70
97
3520499
 
48
Dạ Lan
4
Bùi Thị Xuân
5
10
3829612
Nhà nghỉ
49
 
45
Bùi Thị Xuân
10
20
3828137
Nhà khách         
50
Quang Vinh
4B
Bùi Thị Xuân
8
16
3831548
Nhà nghỉ
51
 
4C
Bùi Thị Xuân
7
12
3822883
 
52
Nhật Hưng
4D
Bùi Thị Xuân
9
18
3832006
 
53
Thanh Loan
4D
Bùi Thị Xuân
17
35
3520810
Khách sạn         
54
Thiên Hà
4D1
Bùi Thị Xuân
10
19
3520112
Khách sạn         
55
Hoàng Hà
4H1
Bùi Thị Xuân
12
21
3836464
 
56
Hoàng Anh 1
4K
Bùi Thị Xuân
6
14
3828643
 
57
Long Bình
4K1
Bùi Thị Xuân
12
30
3820526
 
58
Thanh Bình
4K1
Bùi Thị Xuân
9
18
3820526
Nhà nghỉ
59
Trần Lê
4N
Bùi Thị Xuân
16
33
6251211
Khách sạn         
60
Phương Linh
54N
Bùi Thị Xuân
16
23
8328158
 
61
Khải Hoàng
5A
Bùi Thị Xuân
16
32
8323491
 
62
Quỳnh An
5B
Bùi Thị Xuân
10
20
8334527
Biệt thự
63
Ho lyday
5C
Bùi Thị Xuân
13
24
8321898
Khách sạn         
64
Lâm Thảo
5F
Bùi Thị Xuân
8
14
8323849
 
65
Duy Bình
5F
Bùi Thị Xuân
8
15
8324250
Nhà nghỉ
66
Trung Hiếu
6C
Bùi Thị Xuân
8
16
3827822
Nhà nghỉ
67
Hoàng Anh 2
7/1
Bùi Thị Xuân
7
14
3826142
Nhà nghỉ
68
Hương Giang
7/2
Bùi Thị Xuân
19
46
3828296
 
69
Tân Thanh 2
72D
Bùi Thị Xuân
24
43
3552776
 
70
Kim Sơn
79Bis
Bùi Thị Xuân
10
17
3552040
Khach sạn         
71
Khánh Hà 1
7A
Bùi Thị Xuân
10
20
3826457
Khách sạn         
72
Thanh Long
7A
Bùi Thị Xuân
8
16
3826457
Nhà nghỉ
73
Bình Minh
7A2
Bùi Thị Xuân
12
20
3520121
Khách sạn         
74
Kim Loan
7B
Bùi Thị Xuân
10
20
3828533
Khách sạn         
75
Toàn Thắng
7B
Bùi Thị Xuân
7
14
3835263
Nhà nghỉ
76
Hồng Nhung
7Bis
Bùi Thị Xuân
10
18
3836111
Khách sạn         
77
Đức Hưng
9
Bùi Thị Xuân
10
22
3827481
 
78
Thành Đồng
9A
Bùi Thị Xuân
15
29
3826800
Khách sạn         
79
Thảo Liên
9A1
Bùi Thị Xuân
29
60
3832310
Khách sạn         
80
Bảo Trâm
9B
Bùi Thị Xuân
12
26
3837775
Khách sạn         
81
Thanh Hồng
9C
Bùi Thị Xuân
14
28
3836395
 
82
Xuân Hồng
39
Cư xá Bưu Điện
7
11
3837920
Nhà nghỉ
83
Như Quỳnh
37A
Đinh Tiên Hoàng         
23
37
3821551
Khách sạn         
84
Bình Dân
3C
Đinh Tiên Hoàng         
8
16
3824119
 
85
Sao Mai
45
Đinh Tiên Hoàng         
5
10
3822144
Nhà nghỉ
86
Thịnh Bình
2
Đoàn Thị Điểm
22
26
3828081
 
87
Lê Phan
17
Đoàn Thị Điểm
10
14
3827953
Nhà nghỉ
88
Lan Anh
12E
Đoàn Thị Điểm
5
10
3821786
 
89
Nữ Hoàng Anh
14
Đoàn Thị Điểm
7
14
3834450
Nhà nghỉ
90
Anh Hồng
14A
Đoàn Thị Điểm
8
16
3821782
Nhà nghỉ
91
Tuyết Mai
14B
Đoàn Thị Điểm
12
19
3823896
Khách sạn         
92
Lộc Sơn
14B1
Đoàn Thị Điểm
6
12
3828542
 
93
Ca Ly
14D
Đoàn Thị Điểm
2
4
3836785
Nhà nghỉ
94
Nhật Tiến
14E
Đoàn Thị Điểm
6
12
3826716
 
95
Phúc Lộc
18C
Đoàn Thị Điểm
11
22
3823253
Khách sạn         
96
Trâm Anh
8A
Đoàn Thị Điểm
6
10
3826729
Nhà nghỉ
97
Đăng Thanh
Đoàn Thị Điểm
14
26
6210349
Khách sạn         
98
Gia Nguyễn
8
Đống Đa
7
7
3812151
Nhà nghỉ
99
Thủy Tiên
7
Đường 3/2
6
8
3822125
Nhà nghỉ
100
Nguyên Hiền
8
Đường 3/2
16
32
3823451
Khách sạn         
101
Ngọc Phú 1
12
Đường 3/2
11
22
3821954
Khách sạn         
102
Nam Hùng
53
Đường 3/2
6
8
3822189
Nhà Nghỉ
103
Hữu Nghị 2
63
Đường 3/2
41
72
3820567
Khách sạn         
104
Thi Dung
71
Đường 3/2
7
14
3831396
Nhà nghỉ
105
Hữu Nghị 1
73
Đường 3/2
25
55
3822706
Khách sạn         
106
Quảng Đà
102
Đường 3/2
11
22
3824034
Khách sạn         
107
Thanh Trang 2
114
Đường 3/2
5
10
3821293
 
108
Trang Thanh 2
114 Lô B2
Đường 3/2
7
14
3821293
Nhà nghỉ
109
Thiện Ý
69D
Đường 3/2
8
13
3827029
Nhà nghỉ
110
Đức Thành 2
70A
Đường 3/2
19
38
3830078
Nhà nghỉ
111
Linh Thảo1
70B
Đường 3/2
10
19
3823934
Khách sạn         
112
Như Huệ
73/3
Đường 3/2
12
23
3835937
Khách sạn         
113
Tân An
75A
Đường 3/2
15
29
3826392
Khách sạn         
114
Phương Hạnh II
80-82
Đường 3/2
24
48
3838839
Khách sạn         
115
Ngọc Hưng
84,86
Đường 3/2
18
31
3822863
Nhà nghỉ
116
Bình Đào
9Bis
Đường 3/2
5
9
3820603
Nhà nghỉ
117
Bảo Tuấn
Lô 114
Đường 3/2
7
14
3820890
Nhà nghiỉ
118
Thanh Trúc
Lô B1
Đường 3/2
15
26
3821241
Khách sạn         
119
Nguyên Ngọc
Lô B3
Đường 3/2
15
28
3837324
Khách sạn         
120
Hoàng Cung
Lô B7
Đường 3/2
21
36
3511169
 
121
P&K
Lô B8
Đường 3/2
16
32
3510746
CPH
122
Minh Anh
LôB2
Đường 3/2
13
24
3835956
Nhà nghỉ
123
Quang Duy
15C
Đường 3/4
8
16
3821526
Biệt thự
124
Long Dung
22A
Đường 3/4
10
20
3820995
 
125
Bạch Tuyết
25A
Đường 3/4
10
22
3821569
Nhà nghỉ
126
HKK
27C
Đường 3/4
9
16
3831715
Nhà nghỉ
127
Mộng Đẹp
2A3
Đường 3/4
10
16
3821862
Khách sạn         
128
Tuấn Hưng
7B
Đường 3/4
12
14
3531942
Khách Sạn         
129
Lan Đài Đường 3/4
20
27
3531721
Khách sạn         
130
Tuyết Hương
1
Hà Huy Tập
15
32
3828007
Khách sạn         
131
Hải Trân
8
Hà Huy Tập
24
39
3836918
 
132
Thái Lâm
14
Hà Huy Tập
20
40
3824128
Khách sạn         
133
Trần Quang
100
Hà Huy Tập
7
13
3824981
Nhà nghỉ
134
Bình Minh
1
Hà Huy Tập
8
14
3825090
Nhà nghỉ
135
Hoàng Phương
12C/2
Hà Huy Tập
6
8
3824724
Nhà nghỉ
136
Nam Quang
14C
Hà Huy Tập
10
16
3823783
Khách sạn         
137
Hương Hà
1C
Hà Huy Tập
7
14
3821215
Nhà nghỉ
138
Phương Hà
1C
Hà Huy Tập
8
15
3821215
Nhà nghỉ
139
Thiên Hương
1E
Hà Huy Tập
8
16
3827914
Nhà nghỉ
140
Gold DaiSy
1E 2
Hà Huy Tập
12
24
3828294
Khách sạn         
141
Phương Anh
1F
Hà Huy Tập
6
12
3821245
Nhà nghỉ
142
Đức Thành
1I
Hà Huy Tập
6
12
3823120
 
143
Phước Lộc
1K,1A
Hà Huy Tập
15
27
3821993
Khách sạn         
144
Minh Thảo
20
Hai Bà trưng
12
38
3828540
Khách sạn         
145
Quang Thắm
23
Hai Bà Trưng
14
27
3815851
Khách sạn         
146
Kiều Trang
11Bis
Hai Bà Trưng
11
24
3821673
Nhà nghỉ
147
Thảo Ngân
22C
Hai Bà Trưng
12
24
3827440
Khách sạn         
148
Hoàng Tử
26B
Hai Bà Trưng
17
27
3825256
Khách sạn         
149
Mai Trâm
34B
Hai Bà Trưng
15
25
3817689
Khách sạn         
150
Bạch Dương
38/10
Hai Bà Trưng
8
17
3816156
Nhà nghỉ
151
Vân Anh
3C
Hai Bà Trưng
10
17
3828814
 
152
Kim Long
80
Hai Bà Trưng
9
17
3816678
Biệt thự
153
Lâm Sơn
5
Hải Thượng
15
30
3822063
Khách sạn         
154
Thanh Thảo
7
Hải Thượng
14
22
3828619
Khách sạn         
155
Mai Khanh
29
Hải Thượng
8
16
3826966
Nhà nghỉ
156
Mái Nhà Xanh
32
Hải Thượng
10
15
3816168
Khách sạn         
157
Thượng Hải
81
Hải Thượng
14
20
3815455
Khách sạn         
158
Nguyên Minh
05 Bis
Hải Thượng
10
20
3824453
Khách sạn         
159
Lâm Hạnh
28B
Hải Thượng
7
14
3825516
Nhà nghỉ
160
Bảo Duy
33B
Hải Thượng
10
22
3816816
Khách sạn         
161
Đức Hải
3A
Hải Thượng
8
14
3821419
Khách sạn         
162
Phương Hạnh I
7/1
Hải Thượng
24
45
3838839
 
163
Trường Hải
7/2
Hải Thượng
10
20
3828092
Khách sạn         
164
Ngọc Bảo
74
Hải Thượng
7
14
3825103
 
165
Phương Thái
85A
Hải Thượng
4
11
3825533
Nhà nghỉ
166
Hoàng Anh
85D
Hải Thượng
7
18
3828262
Nhà nghỉ
167
Thảo Trang
B21
Hải Thượng
6
8
3833996
Nhà nghỉ
168
Minh Đức
Lô 5
Hải Thượng
19
28
3815514
Khách sạn         
169
Khánh Nguyên
18
Hồ Tùng Mậu
9
18
3821535
Nhà nghỉ
170
Thiên Lý 2
24
Hồ Tùng Mậu
14
18
3823401
 
171
Thảo Nguyên Xanh
34
Hồ Tùng Mậu
10
19
3832508
Khách sạn         
172
Hương Nguyên
82
Hồ Tùng Mậu
11
20
3824245
 
173
Đá Tiên
06
Hồ Tùng Mậu
10
20
3822781
Khách sạn         
174
Thiện Anh
10A
Hồ Tùng Mậu
10
20
3821389
Nhà nghỉ
175
Phúc An
18B
Hồ Tùng Mậu
14
24
3837886
 
176
Trang Anh
1A
Hồ Tùng Mậu
10
18
3823118
Khách sạn         
177
Thông Xanh
21A
Hồ Tùng Mậu
6
12
3822848
Biệt thự
178
Hương Thủy
51F
Hồ Tùng Mậu
18
33
3827812
Khách sạn         
179
Tài Phát
7A
Hồ Tùng Mậu
25
40
3531035
Khách sạn         
180
Hoàng Hậu
8A
Hồ Tùng Mậu
9
17
3821431
 
181
Vũ Đạt
76D
Hồ Xuân Hương
9
18
3811389
CPH
182
Huệ Sơn Phong
1
Hoàng Diêu
5
14
3824485
 
183
Thu Hương
1
Hoàng Diệu
10
25
3821893
Khách sạn         
184
Villa Thol
4
Hoàng Diệu
11
18
3531234
 
185
Hoa Mai
5
Hoàng Diệu
16
32
3822384
Khách sạn         
186
Vĩnh Tuấn
29L
Hoàng Diệu
10
20
3829880
Khách sạn         
187
Vĩnh Lộc
4H
Hoàng Diệu
8
16
3829880
Nhà nghỉ
188
Mai Hiên
1
Hoàng Văn  Thụ         
12
21
3824139
Khách sạn         
189
Duy Đăng
1A
Hoàng Văn Thụ
11
19
3835615
Khách sạn         
190
Phú Cường
1A
Hoàng Văn Thụ
12
22
3821417
Khách sạn         
191
Trang Thanh 2
A11
Hoàng Văn Thụ
9
16
3540039
Nhà nghỉ
192
Moon House
16
Hùng Vương
6
8
3822417
Biệt thự
193
Hằng Nga
3
Huỳnh Thúc Kháng
10
22
3822070
Biệt thự
194
Cảng Sài Gòn
11
Huỳnh Thúc Kháng
26
50
3823987
 
195
Tràng An
16
Huỳnh Thúc Kháng
7
14
3827612
Biệt thự
196
Mai An
07
Khởi Nghĩa Bắc Sơn
6
14
3821291
Biệt thự
197
Vân Khanh
11/8
Khởi Nghĩa Bắc Sơn
7
4
3813222
Biệt thự
198
Nam Anh
7B
Khởi Nghĩa Bắc Sơn
8
9
3821022
Bệt Thự
199
Việt Phong
34
Khu Hòa Bình
12
15
3510993
Khách sạn         
200
Ngọc Châu
C35
KQH - Hoàng Văn Thụ
10
18
3542146
Nhà nghỉ
201
Xuân Hưởng
95
La Sơn Phu Tử
10
20
3820048
Khách sạn         
202
Lê Hồ
25B
Lê Hồng Phong
15
30
3837974
Khách sạn         
203
Phương Trang
11A/2
Lê Quý Đôn
20
36
3822423
Khách sạn         
204
Phúc Khang
11B/2
Lê Quý Đôn
12
23
3832232
CPH
205
Gia Huy
11D/2
Lê Quý Đôn
11
22
3561300
Khách sạn         
206
Quốc Bảo
11D/2
Lê Quý Đôn
8
16
3827811
Nhà nghỉ
207
Bảo Nguyên
2/2
Lê Quý Đôn
12
21
3560536
Khách sạn         
208
Trúc Tiên
2/2
Lê Quý Đôn
7
12
3813049
Nhà nghỉ
209
Ngự Hương
2A
Lê Quý Đôn
10
20
3815818
Khách sạn         
210
BI
3/2
Lê Quý Đôn
10
17
3821648
Khách sạn         
211
Nguyễn Khánh
9/3
Lê Quý Đôn
10
10
3820557
Khách sạn         
212
Hoàng Phong
9/4
Lê Quý Đôn
8
10
3815054
 
213
Minh Vân
2A
Lê Thánh Tôn
7
12
3824341
Nhà nghỉ
214
Mai Tâm
2B
Lê Thánh Tôn
12
24
3825363
Nhà nghỉ
215
Duy Khánh
4C
Lê Thánh Tôn
8
15
3827018
Nhà nghỉ
216
Thanh Hải
3A
Lê Thị Hồng Gấm
16
32
3834825
 
217
Trung Nga
17
Lý Tự Trọng
15
36
3511638
 
218
Kim Tuyến
15D
Lý Tự Trọng
12
22
3826486
 
219
Quỳnh Nhi
9A
Lý Tự Trọng
12
22
3823188
 
220
Hằng Ngà 2
9Bis
Lý Tự Trọng
12
28
3837563
 
221
Thành Tựu
267/44
Mai Anh Đào
12
17
3554483
 
222
Đồi Mộng Mơ
5
Mai Anh Đào
5
5
3822099
Bunggalow         
223
Thái Sơn
09B
Mai Hắc Đế
5
7
3821592
Nhà nghỉ
224
Hoàng Thắng
3B
Mai Hắc Đế
10
18
3828367
Chưa đạt
225
Nhị Hà
3B2
Mai Hắc Đế
8
16
3824284
Nhà nghỉ
226
Bảo Uyên
5
Mai Hắc Đế
4
6
3832962
Nhà nghỉ
227
Thành Nguyệt
9
Mai Hắc Đế
10
22
3821564
Nhà nghỉ
228
Minh Tuân
61
Mẫu Tâm
10
16
3815184
Biệt thự
229
Văn Hiền
2
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
15
33
3831072
Khách sạn         
230
VyVyAn
4
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
14
20
3833713
Khách sạn         
231
Ngân Hàng Nông Nghiệp
5
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
21
3834121
 
232
Ngọc Trang
5
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
21
3825515
 
233
Nam Ngọc
7
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
26
3820784
Khách sạn         
234
 
8
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
28
3510787
 
235
Hữu Nguyên
9
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
8
18
3824346
 
236
Nam Kỳ
11
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13
15
3824493
Khách sạn         
237
Kiều Thanh
13
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
24
3828928
Khách sạn         
238
Nam Sơn
15
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
20
3821508
Khách sạn         
239
Thanh Xuân
17
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
8
18
3821602
Nhà nghỉ
240
Mỹ Hoa
20
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
14
28
3828123
Khách sạn         
241
Ngọc Danh
23
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13
26
3835828
Khách sạn         
242
Thanh Dung
29
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
28
3828772
Khách sạn         
243
Hoàng Đế
40
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
14
29
3510056
Khách sạn         
244
Việt Duy
45
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
19
3837119
 
245
Hoàng Sơn
51
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
15
35
3837997
Khách sạn         
246
Hải Lăng
53
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
27
3836583
 
247
Tân Thành Công
65
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
30
54
3837087
Khách sạn         
248
Hải Uyên
67
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
23
43
6203129
Khách sạn         
249
Xuân Hương
80
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
25
3831483
Khách sạn         
250
Toàn Thắng
02 Bis
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
17
30
3510271
Khách sạn         
251
Khánh Hương
07
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
28
3822835
 
252
Hùng Hưng
08
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
14
25
3822862
Khách sạn         
253
Quỳnh Như
10A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
21
3821230
Khách sạn         
254
Thanh Hùng
11A1
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
20
3822907
Khách sạn         
255
Hồng Tâm 2
12A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
48
75
3837554
Khách sạn         
256
Quỳnh Giao
12B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
18
3831716
Khách sạn         
257
Thy Thư
12D
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
20
3835866
Khách sạn         
258
Lê Vũ
14/6C
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
27
45
3821873
Khách sạn         
259
Bảo Thịnh
15 Bis
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
20
37
3824409
Khách sạn         
260
Ngọc Băng
15B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
9
19
3821735
 
261
Sài Gòn
15C
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
17
30
3828267
Khách sạn         
262
Phượng Linh
15F
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
5
10
3826475
Nhà nghỉ
263
Lê Huỳnh
16/4B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
21
3828385
Khách sạn         
264
Bích Ngọc
17C
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
4
8
3834268
Nhà nghỉ
265
Tâm Dung
18A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
26
45
3837173
Khách sạn         
266
Valentine
18B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
7
14
3821416
Nhà nghỉ
267
Mai Phương
18P
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
9
21
3830689
Nhà nghỉ
268
Phúc Thịnh
18Q
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
23
3820306
Khách sạn         
269
Hồng Hà
19
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
16
31
3821035
Khách sạn         
270
Thiên Tân
1A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
12
3823518
Khách sạn         
271
Hoàng Ngọc
20A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
23
3823851
Khách sạn         
272
Tuyết Sơn
20B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
19
3823377
Khách sạn         
273
Hải Vân
22
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
7
16
3821163
 
274
Tiến Mạnh
22B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
27
3836609
Khách sạn         
275
Ca Dao
23
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
23
3835828
Khách sạn         
276
Phố Nhớ
25-27
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
31
45
3510261
 
277
K & N
25-27
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
30
55
3510261
Khách sạn         
278
Ngọc Khánh
2A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
12
18
3826369
 
279
Thông Xanh
33-35
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
18
27
3825289
Khách sạn         
280
Minh Thành
49
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
15
31
3833344
 
281
Thiên Thanh
53B1
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
4
6
3830217
Nhà nghỉ
282
Dạ Lan
59
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
23
3828004
Khách sạn         
283
Minh Chiến
5B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
21
3823412
 
284
Bảo Ngọc
5B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
20
40
3822574
Khách sạn         
285
Linh Phương
5B
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
11
16
3821227
Khách sạn         
286
Duy Thảo 1
5C
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
8
15
3821018
Nhà nghỉ
287
Thanh Hiền
63
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
23
38
3822853
Khách sạn         
288
Ty Ty
6A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
17
3833320
Khách sạn         
289
Tô Ni
8
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
10
21
3837226
Khách sạn         
290
Khải Duy
8/1
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
5
10
3837498
Nhà nghỉ
291
Quang Thanh
8/2
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
4
8
3831939
Nhà nghỉ
292
Bảo Sơn
89A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
4
9
3822916
Nhà nghỉ
293
Ngọc Thăng
89A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
6
13
3826694
Nhà nghỉ
294
Kim Chung
89C
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
6
12
3837524
Nhà nghỉ
295
Thành Đạt
8A
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
20
38
3820826
Khách sạn         
296
Vy Na
A4
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
13
21
3825897
Khách sạn         
297
Hải Au
27
Nguyên Chí Thanh
14
28
3822453
Khách sạn         
298
Thanh Tùng
28
Nguyên Chí Thanh
21
40
3821437
Khách sạn         
299
Phố Núi
50
Nguyên Chí Thanh
17
33
3828072
Khách sạn         
300
Phụng Nghi
64
Nguyên Chí Thanh
10
18
3834330
Khách sạn         
301
Thu Lan
66
Nguyên Chí Thanh
10
19
3510403
Khách sạn         
302
Xuân Hương
04
Nguyên Chí Thanh
6
8
6221453
 
303
Bình Nguyên
60
Nguyên Chí Thanh
13
25
3826555
Khách sạn         
304
Châu Giang
80A
Nguyên Chí Thanh
11
15
3829481
Khách sạn         
305
Thảo Nguyên
2
Nguyễn Chí Thanh
10
17
3825386
Nhà nghỉ
306
Vinh Quang
11
Nguyễn Chí Thanh
7
11
3835919
Nhà nghỉ
307
Ngân Đình
19
Nguyễn Chí Thanh
10
23
3823262
 
308
Long Vương
22
Nguyễn Chí Thanh
20
30
3510817
 
309
Duy Quỳnh
26
Nguyễn Chí Thanh
10
16
3833933
Khách sạn         
310
Phương Hiền
29
Nguyễn Chí Thanh
12
18
3821513
 
311
Khánh Hồng
33
Nguyễn Chí Thanh
10
27
3510015
Khách sạn         
312
Quỳnh Anh
38
Nguyễn Chí Thanh
13
22
3823944
 
313
Đồng Dao
94
Nguyễn Chí Thanh
7
14
3835343
Nhà nghỉ
314
Minh Châu 2
15
Nguyễn Chí Thanh
18
32
3821502
Khách sạn         
315
Thế Vinh
15A
Nguyễn Chí Thanh
6
13
3828225
 
316
Hoàng Việt
22A
Nguyễn Chí Thanh
20
33
3822406
Khách sạn         
317
Ngọc Hùng
27A
Nguyễn Chí Thanh
7
14
3821058
Nhà nghỉ
318
Phong Lưu
36
Nguyễn Chí Thanh
4
8
3823169
Khách sạn         
319
Năm Châu
50A
Nguyễn Chí Thanh
21
38
3821368
Khách sạn         
320
Tân Anh
54
Nguyễn Chí Thanh
10
20
3825757
Khách sạn         
321
Thanh Long
54
Nguyễn Chí Thanh
10
15
3827518
Khách sạn         
322
Bàn cờ
80A
Nguyễn Chí Thanh
18
35
3832177
Khách sạn         
323
Hoàng Thảo
80B
Nguyễn Chí Thanh
20
31
3510131
Khách sạn         
324
Đức Hạnh
80B
Nguyễn Chí Thanh
10
20
3820206
Khách sạn         
325
Tom
92B
Nguyễn Chí Thanh
6
9
3830624
Nhà nghỉ
326
Hồng Lộc
40
Nguyễn Chí Thanh
18
36
3821708
Khách sạn         
327
Thạch Tiên
65
Nguyễn Công Trứ
12
24
3552171
Khách sạn         
328
Tuấn Anh
65D
Nguyễn Công Trứ
16
26
3553127
Khách sạn         
329
Hoàng Nguyên
68A
Nguyễn Công Trứ
10
30
3829047
Khách sạn         
330
Thạnh Lộc
81C
Nguyễn Công Trứ
8
14
3821551
KD nhà trọ         
331
Ngọc My
03
Nguyễn Thái Học
11
13
3822099
Biệt thự
332
Thiên Lý 1
24
Nguyễn Thị Minh Khai
9
11
3822592
Nhà nghỉ
333
Nguyên Vũ
2
Nguyễn Trãi
10
15
3829376
 
334
Lan Anh
9
Nguyễn Trãi
11
19
3813369
Nhà nghỉ
335
Cao Nguyên
1C
Nguyễn Trãi
21
36
3821769
 
336
Sơn Tùng
7
Nguyễn Văn  Cừ         
11
23
3822923
 
337
Mai Thảo Tú
6
Nguyên Văn Cừ
20
38
3824442
Khách sạn         
338
Hồng An
6A
Nguyên Văn Cừ
12
26
3823635
Khách sạn         
339
Trung Tính
11A
Nguyễn Văn Cừ
5
10
3837637
Nhà nghỉ
340
Hoàng Giang
16A
Nguyễn văn Cừ
12
27
3821770
Khách sạn         
341
Thanh Trang 1
16B
Nguyễn Văn Cừ
7
12
3821293
 
342
Trang Thanh
16B
Nguyễn Văn Cừ
12
25
3821293
Khách sạn         
343
Tấn Phong
2/10
Nguyễn Văn Cừ
4
12
3821004
Nhà nghỉ
344
Vình Toàn
08
Nguyên Văn Trỗi         
14
28
3823592
Chưa đạt
345
Ngọc Phú 2
7
Nguyễn Văn Trỗi         
11
19
3822315
Khách sạn         
346
Thanh Thảo
21
Nguyễn Văn Trỗi         
13
23
3821093
Khách sạn         
347
Thảo Phương
51
Nguyễn Văn Trỗi         
15
30
3834480
Khách sạn         
348
Tú Xuân Trường
104
Nguyễn Văn Trỗi         
16
26
3827606
 
349
Hân Hoan
108
Nguyễn Văn Trỗi         
12
28
3824155
Khách sạn         
350
Hoàng Anh
138
Nguyễn Văn Trỗi         
15
25
3521138
 
351
Hồng  Đức
02D
Nguyễn Văn Trỗi         
13
29
3821883
Khách sạn         
352
Xuân Long
224A
Nguyễn Văn Trỗi         
10
20
3832376
Khách sạn         
353
Lê Nguyên
39A
Nguyễn Văn Trỗi         
8
16
3822839
 
354
Tuyết Mai
6A
Nguyễn Văn Trỗi         
12
19
3824447
 
355
Bảo Khanh
74A
Nguyễn Văn Trỗi         
17
29
3834916
Khách sạn         
356
Nguyên Vũ
23
Nhà Chung
7
14
3825454
 
357
Hoàng Khải
66C
Phạm Ngọc Thạch
4
10
3829649
Nhà nghỉ
358
Hồng Mai
62
Phạm Ngọc Thạch
6
8
3825698
Nhà nghỉ
359
Quỳnh Như 2
C53-54
Phạm Ngọc Thạch
6
14
3833751
Nhà nghỉ
360
Tân Tiến
1
Phạm Ngũ Lão
36
65
3822790
Khách sạn         
361
Yến Quyên
29B
Phạm Ngũ Lão
8
12
3532134
 
362
Linh Huy
2B
Phạm Ngũ Lão
22
40
3532179
Khách sạn         
363
Thu Hiền
69
Phan Bôi Châu
12
24
3821311
Khách sạn         
364
Thu Hà
12A
Phan Bôi Châu
4
9
3823533
Nhà nghỉ
365
Thùy Hương
29F1
Phan Bôi Châu
18
31
3827342
Khách sạn         
366
Thanh Hoài 1
7
Phan Bội Châu
11
40
3829582
Khách sạn         
367
Vĩnh Xuân
10
Phan Bội Châu
10
17
3833659
Khách sạn         
368
Rum Vàng
12
Phan Bội Châu
10
18
3825677
Khách sạn         
369
Thanh Hằng
45
Phan Bội Châu
9
21
3822985
Nhà nghỉ
370
Hiệp Ngọc
59
Phan Bội Châu
12
28
3826425
Khách sạn         
371
Đông Phương
63
Phan Bội Châu
14
28
3822748
Khách sạn         
372
Huy Hoàng
65
Phan Bội Châu
10
22
3827796
Nhà nghỉ
373
Ngọc Hoa
67
Phan Bội Châu
10
16
3821801
Khách sạn         
374
Duy Tiến
71
Phan Bội Châu
12
26
3823579
 
375
Hoàng Hưng
79
Phan Bội Châu
7
14
3826510
 
376
Hải Quân
29B
Phan Bội Châu
12
26
3825447
 
377
Hiếu Thảo
29B
Phan Bội Châu
25
57
3828879
 
378
Hương Lâm
29B
Phan Bội Châu
20
41
3829394
 
379
Lưu Thái Hiền
29B
Phan Bội Châu
14
29
3828051
 
380
Lân Hải
29B
Phan Bội Châu
5
10
3824417
Nhà nghỉ
381
Thanh Hoài 2
29D
Phan Bội Châu
23
47
3510550
Khách sạn         
382
Hoa Huệ
29F3
Phan Bội Châu
20
34
3823018
Khách sạn         
383
Thái Khang
29H
Phan Bội Châu
12
30
3832505
 
384
Việt Hà
29K
Phan Bội Châu
24
48
3823942
 
385
Bảo Hà
29L
Phan Bội Châu
17
29
3511219
Khách sạn         
386
Tiến Lan
29P
Phan Bội Châu
12
21
3826869
 
387
Hưng Thịnh
3 Bis
Phan Bội Châu
18
24
3824452
 
388
Rạng Đông
3 Bis
Phan Bội Châu
25
53
3821713
Khách sạn         
389
Nam Phương
3C
Phan Bội Châu
8
16
3834143
Khách sạn         
390
Hải Yến
3C
Phan Bội Châu
15
34
3826882
 
391
Bích Nguyệt
3C
Phan Bội Châu
14
29
3821621
 
392
Thu Thủy
3E
Phan Bội Châu
11
21
3837828
 
393
Toàn Thịnh
4C
Phan Bội Châu
26
48
3822696
Khách sạn         
394
Vinh Hoa
52-54
Phan Bội Châu
10
16
3820719
Khách sạn         
395
Ý Như
57
Phan Bội Châu
12
27
3826460
 
396
Anh Quyên
18
Phan Châu Trinh         
13
19
3832068
Khách sạn         
397
Nguyên Phương
28
Phan Đình Phùng
24
32
3510077
Khách sạn         
398
Minh Nguyên 3
28
Phan Đình Phùng
12
16
3822828
Nhà nghỉ
399
Minh Nguyên 1
31
Phan Đình Phùng
12
17
3822948
Khách sạn         
400
FaTiMa
39
Phan Đình Phùng
10
21
3834620
Khách sạn         
401
Hoàng Vũ
53
Phan Đình Phùng
12
26
3824553
Khách sạn         
402
 
90
Phan Đình Phùng
8
14
3511558
 
403
Minh Nguyên 2
124
Phan Đình Phùng
17
42
3822828
Khách sạn         
404
Phong Lan
128
Phan Đình Phùng
14
28
3822594
Khách sạn         
405
Minh Luyện 2
151
Phan Đình Phùng
12
21
3833748
Khách sạn         
406
MiMoSa
170
Phan Đình Phùng
16
23
3822656
Khách sạn         
407
 
171
Phan Đình Phùng
10
22
3837601
Khách sạn         
408
Trùng Khánh
218
Phan Đình Phùng
11
14
3520666
CPH
409
Tuyết Dung
242
Phan Đình Phùng
35
75
3824426
Khách sạn         
410
Trung Nghĩa
257
Phan Đình Phùng
59
114
3821061
Khách sạn         
411
Thiên An
272
Phan Đình Phùng
10
15
3520607
Khách sạn         
412
Tuyết Quỳnh
103-105
Phan Đình Phùng
20
40
3821557
Khách sạn         
413
Ngọc Hiệp
131-133
Phan Đình Phùng
10
18
3821231
Nhà nghỉ
414
Bửu Trâm
138B
Phan Đình Phùng
17
36
3822887
 
415
Hương Quang
144-146
Phan Đình Phùng
18
32
3521880
Khách sạn         
416
Minh Luyện
151
Phan Đình Phùng
12
18
3833748
Khách sạn         
417
Dreams 2 (Minh Luyện)
164B
Phan Đình Phùng
6
9
3833748
Nhà nghỉ
418
Yến Nhi
18A
Phan Đình Phùng
12
22
3833601
 
419
Thanh Sơn
19
Phan Đình Phùng
17
30
3828536
 
420
Chanh
195/12
Phan Đình Phùng
5
12
3824262
Nhà nghỉ
421
Đồng Tân
211B
Phan Đình Phùng
10
23
3823835
Khách sạn         
422
An Vinh
213
Phan Đình Phùng
6
11
3830019
 
423
My Dream
213A
Phan Đình Phùng
6
10
3521021
Nhà nghỉ
424
Phương Hồng
215
Phan Đình Phùng
16
32
3821480
 
425
Mỹ Mãn
236
Phan Đình Phùng
20
41
3823519
Khách sạn         
426
Thiên Trâm
249
Phan Đình Phùng
13
19
3520799
 
427
Fatima
39
Phan Đình Phùng
10
21
3834620
Khách sạn         
428
Thanh Mai
68B
Phan Đình Phùng
6
12
3822699
Nhà nghỉ
429
Ai Nghĩa
80
Phan Đình Phùng
11
18
3520529
 
430
Thuỷ Sơn
16/4A
Phan Như Thạch         
11
21
3821868
Khách sạn         
431
Đông Hải
16/8
Phan Như Thạch         
9
14
3822760
Nhà nghỉ
432
T và T
2A
Phan Như Thạch         
9
21
3510688
Khách sạn         
433
Hương Sen
36
Phan Như Thạch         
10
20
3824311
Khách sạn         
434
Bảo Dung
38
Phan Như Thạch         
10
24
3821045
Khách sạn         
435
Tường Vân
4Bis
Phan Như Thạch         
9
23
3823679
Nhà nghỉ
436
Duy Thảo 2
9B
Phan Như Thạch         
15
30
3510832
Khách sạn         
437
Hồng Hạnh
17
PĐTV
25
32
3822761
Chưa đạt
438
Tỉ Muội
47
PĐTV
10
22
3554469
Khách sạn         
439Tiến Dũng53PĐTV28573838389Nhà nghỉ
440Tuấn Đạt34B/2PĐTV9183552367Nhà nghỉ
441Cây Dừa7/1PĐTV8153834974Nhà nghỉ
442Thành Đạt8/37BIS         PĐTV883552926Nhà nghỉ
443Không TênLô A 3PĐTV11233836946Khách sạn         
444Bình AnLô A6PĐTV11223830992Khách sạn         
445Vân NguyệtLô A9PĐTV483821798Nhà nghỉ
446
 
01
Quang Trung
8
17
3810898
Biệt thự
447
Tấn Lợi
15A
Quang Trung
21
35
3811911
Khách sạn         
448
Hoàng Yến
15E
Quang Trung
18
36
3821534
Khách sạn         
449
Mỹ Anh
7
Tản Đà
10
23
3827817
 
450
Phú Hoà
16
Tăng Bạt Hổ
34
60
3822194
 
451
Quý Hoà
18
Tăng Bạt Hổ
11
25
3821251
 
452
Việt Hoàng
21
Tăng Bạt Hổ
10
20
3826022
Khách sạn         
453
Á Châu
13
Tăng Bạt Hổ
12
28
3823974
 
454
Bảo Minh
52
Tăng Bạt Hổ
4
8
3821063
Nhà nghỉ
455
Khánh An
18
Thi Sách
11
25
3823291
Biệt thự
456
Đài Long Khải
16A1
Thi Sách
14
31
3815434
Khách sạn         
457
Quang Tuấn
8B
Thủ Hoa Huân
10
20
3825426
Khách sạn         
458
Hoàng Thịnh
12
Thủ Khoa Huân
10
19
3831052
Khách sạn         
459
Phương Tùng
10 A
Thủ Khoa Huân
6
8
3823682
Nhà nghỉ
460
Đông Dương
10 A
Thủ Khoa Huân
12
12
3833169
Khách sạn         
461
Nam Á
12E
Thủ Khoa Huân
10
15
3834716
Khách sạn         
462
Trí Đức
2C
Thủ Khoa Huân
11
20
3875292
Khách sạn         
463
Huy Toàn
2D
Thủ Khoa Huân
4
4
3834861
Nhà nghỉ
464
Hải Quyên
4A
Thủ Khoa Huân
10
20
3824599
Khách sạn         
465
Minh Hiền
4A/4
Thủ Khoa Huân
12
24
3824520
Khách sạn         
466
Bình Minh
6
Thủ Khoa Huân
14
26
3829839
Khách sạn         
467
Tường Vi
6B
Thủ Khoa Huân
16
34
3821851
Khách sạn         
468
Hồng Dung
7B
Thủ Khoa Huân
16
32
3821753
Khách sạn         
469
Trường Xuân
8B
Thủ Khoa Huân
4
8
3833368
Nhà nghỉ
470
Phương Mai
8E
Thủ Khoa Huân
22
44
3821194
Khách sạn         
471
Thái Bình
10
Thủ Khoa Huân
13
27
3240777
Khách sạn         
472
Trang Thanh 1
2
Trần Hưng Đạo
4
8
3824226
 
473
Kim Hương
2
Trần Hưng Đạo
5
10
3824560
Nhà nghỉ
474
Nhà khách UBND tỉnh
12
Trần Hưng Đạo
30
50
3821179
Nhà nghỉ
475
Kim Bình
14/1
Trần Hưng Đạo
8
10
3825446
Biệt thự
476
Minh Thùy
14A
Trần Hưng Đạo
8
12
3821681
Biệt thự
477
 
28
Trần Hưng Đạo
14
23
3822764
Biệt thự
478
Hồng Anh
2B
Trần Hưng Đạo
7
12
3821403
Biệt thự
479
Quốc Khánh
2B
Trần Hưng Đạo
7
14
3531698
Nhà nghỉ
480
Ngọc Phương Nam
8A
Trần Hưng Đạo
12
17
3829329
Khách sạn         
481
Phương Nam
8A
Trần Hưng Đạo
12
19
3829329
Khách sạn         
482
Sương Mai
8Bis
Trần Hưng Đạo
8
14
3531851
Biệt thự
483
Minh Hương
8Bis
Trần Hưng Đạo
12
24
3834813
Khách sạn         
484
Đức Lộc
Lô C4
Trần Lê
10
23
3830000
 
485
Vinh Lộc
18
Trần Phú
18
39
3831606
Khách sạn         
486
Cty QL và SC đường bộ 78
32
Trần Phú
7
13
3822065
 
487
Phúc Linh
21B/7C
Trần Phú
6
15
3835532
 
488
Minh Trí
21Bis/B         
Trần Phú
7
14
3821877
Nhà nghỉ
489
QL&SCĐB.78
32
Trần Phú
8
15
3822065
Nhà nghỉ
490
Nguyên Hùng
2
Triệu Việt Vương
28
40
3829926
 
491
Bích Đào
8
Triệu Việt Vương
12
20
3822753
Khách sạn         
492
Phương Thành
65
Trương Công Định
9
19
3825097
Nhà nghỉ
493
Nam Việt
74
Trương Công Định
13
23
3825576
 
494
Hoà Bình
64-67
Trương Công Định
25
50
3822787
Khách sạn         
495
Thành Long
23
Trương Công Định
7
15
3823932
Nhà nghỉ
496
Bảo Ty
5A
Võ Thị Sáu
25
27
3821222
Nhà nghỉ
497
Nhà Sáng Tác VH
2A
Yên Thế
20
20
3823232
Nhà nghỉ
498
Minh Chi
3
Yersin
14
22
3821397
Khách sạn         
499
Ngọc Quỳnh
02
Yersin
9
13
3826942
Nhà nghỉ
500
Thùy Dương
1Bis
Yersin
7
14
3823954
Biệt thự
501
Huỳnh Anh
3/5
Yersin
10
20
3821357
Nhà nghỉ
502
Anh Đào
3C
Yersin
5
9
3820822
Nhà nghỉ
503
Hoàng Lan
A 5
Yersin
10
16
3812730
Khách sạn         
504
Hạnh Tâm
Lô A4
Yersin
6
10
3812488
Nhà nghỉ
505
Thái An
Lô A8
Yersin
5
13
3831846
Nhà nghỉ